CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG CÔ GIANG THỰC HIỆN VĂN HÓA ỨNG XỬ THEO PHƯƠNG CHÂM:
“XIN CHÀO – XIN LỖI – XIN CẢM ƠN – XIN PHÉP;
LUÔN MỈM CƯỜI – LUÔN NHẸ NHÀNG –  LUÔN LẮNG NGHE – LUÔN GIÚP ĐỠ”

VĂN HÓA XÃ HỘI

Thông báo về việc tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng,...

TB 1242 The le Cuoc thi Mẫu bài dự thi Bộ đề thi Tìm hiểu pháp...

Đăng ký hồ sơ nhập học lớp 1 năm học 2021 – 2021 trường...

https://forms.gle/GNkf7Wo1pE8WNyVE8 Lưu ý: chỉ thực hiện đối với các trường hợp được phân tuyến vào trường Tiểu học Lương Thế Vinh - 116 Cô Giang,...

MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Tiếp tục chăm lo cho các hộ dân khó khăn trong chuỗi hoạt động...

Ngày 03/6/2021, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị...

QUY TRÌNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI...

🌻Hưởng ứng Ngày hội toàn dân - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các...

Thông báo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong ngày bầu cử

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân phường Cô Giang đề nghị người dân khi tham gia bỏ...

TIN VIDEO NỔI BẬT

Cán bộ và nhân dân phường Cô Giang tham gia hội...

Kết quả phường Cô Giang đạt giải khuyển khích thể loại video clip và giải khuyến khích tiểu phẩm.