spot_img

CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG AN NINH NHÂN DÂN (12/7/1946 – 12/7/2023)

Tháng 7 hằng năm là dịp để cán bộ chiến sỹ An ninh nhân dân ôn lại truyền thống của lực lượng suốt chặng đường xây dựng, trưởng thành. Ra đời đúng thời điểm cao trào của Cách mạng tháng 8 năm 1945 và được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng và nhân dân, lực lượng An ninh nhân dân đã thầm lặng lập liên tiếp những chiến công, làm rạng rỡ trang sử vẻ vang của dân tộc, của ngành CAND

Cách đây 77 năm, vào ngày 12/7/1946, lực lượng An ninh nhân dân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc khi khám khá, tiêu diệt tổ chức phản cách mạng tại số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, TP. Hà Nội), đập tan cuộc đảo chính của “Quốc dân Đảng” câu kết với thực dân Pháp, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ đang trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Chiến công vang đội này góp phần to lớn thúc đẩy tiến trình phát triển của cách mạng, là sự kiện quan trọng, là mốc son vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân. Với ý nghĩa lịch sử to lớn đó, ngày 12/7 đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân Anh hùng.

Trải qua 77 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân; gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu; xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất