Danh bạ điện thoại

Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Lê Thu Huyền Bí thư 090.8418.177
Huỳnh Minh Thắng Phó bí thư – Chủ tịch HĐND 091.3121.720
Trần Trọng Nghĩa Quyền Chủ tịch UBND 091.6999.978
Phạm Huỳnh Quốc Việt Phó Chủ tịch UBND 091.3333.326
Huỳnh Thanh Nhung Chủ tịch UB.MTTQVN 090.7070.858
Dương Tự Quốc Khánh CHT BCH Quân sự 090.8254.064
Lâm Văn Trí Trưởng Công An 090.3312.206