Thông tin liên hệ

Ủy ban nhân dân phường Cô Giang

Địa chỉ: 59 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3837.4761