Bản đồ hành chính

Đặc điểm, tình hình địa phương, đơn vị:
Phường Cô Giang có diện tích là 35,68 ha, có 8 cơ quan hành chính, sự nghiệp, công an, quân đội của Trung ương, Thành phố, Quận trú đóng; 5 trường từ mầm non đến đại học; 06 cơ sở tôn giáo gồm 4 chùa (Linh Sơn, Pháp Bửu, Pháp Hoa, Pháp Thông), 01 nhà thờ Tin Lành và Hội thánh Tin Lành Miền nam Việt Nam- Chi Hội Sài Gòn, 01 Điện thờ Phật Mẫu Thái Hòa, 05 cơ sở tín ngưỡng dân gian (chùa Thạnh Đức, Miếu Ngũ Hành, Miếu Hiệp Hòa, Linh Phước Tự, chùa Liên Tông Tự).
Về kinh tế có 330 doanh nghiệp, 340 hộ kinh doanh cá thể, 01 chợ lề đường Cô Giang hiện có 351 tiểu thương đang kinh doanh, 01 hợp tác xã, 02 tổ lao động hợp tác, chủ yếu hoạt động nghành thương mại, dịch vụ, ăn uống có quy mô vừa và nhỏ.
Toàn Phường có 4.873 hộ thường trú, 17.360 nhân khẩu trong đó có 1.614 người thuộc diện chính sách. Đa số dân cư là công nhân, viên chức, cán bộ hưu trí cuộc sống ổn định; một bộ phận lao động nghèo, trình độ chuyên môn hạn chế, phần lớn lao động phổ thông và buôn bán nhỏ, đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng luôn năng động, sáng tạo, là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động phong trào, có ý thức trách nhiệm và gắn kết với cộng đồng, khắc phục khó khăn để hòan thành nhiệm vụ và vươn lên trong cuộc sống.