TRƯỜNG MẦM NON CÔ GIANG, QUẬN 1 THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 – 2024

0
20

Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-MNCG ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Trường Mầm non Cô Giang về Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023; Nhà trường thông báo đến cha mẹ học sinh các nội dung sau:

1. Cha mẹ học sinh xem kết quả tuyển sinh và xác nhận việc đăng ký nhập học

– Cha mẹ học sinh truy cập vào trang tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để xem kết quả tuyển sinh.

+ Ngày 17 tháng 7 năm 2023: Công bố kết quả tuyển sinh.

+ Ngày 17 tháng 7 năm 2023 đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 7 năm 2023: Cha mẹ học sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên trang tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn và nộp hồ sơ giấy nhập học trực tiếp tại trường Mầm non Cô Giang theo kết quả công bố.

Lưu ý: Cha mẹ học sinh không thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên trang tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn và nộp hồ sơ giấy nhập học trực tuyến tại trường theo kết quả công bố trong thời gian quy định thì Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp sẽ hủy kết quả đã phân bổ và xét tuyển. Vì hệ thống tuyển sinh trực tuyến chỉ cho xác nhận nhập học duy nhất vào 01 trường mầm non trong toàn thành phố nên cha mẹ học sinh cần cân nhắc kỹ.

2. Xét tuyển đợt 2

– Các trường hợp không nhập học theo phân bổ ở đợt 1, có nguyện vọng học ở trường khác kết quả tuyển sinh đã công bố; trường hợp học sinh không có mã định danh, cha mẹ học sinh có thể tiến hành đăng ký xét tuyển đợt 2 theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

– Căn cứ Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của Trường Mầm non Cô Giang và khả năng tiếp nhận thêm sau khi tuyển đợt 1, Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp của Quận và Trường sẽ tiến hành xét duyệt đợt 2 với các trường hợp như chưa đầy đủ dữ liệu, thiếu chỉ tiêu….

– Thời gian đăng ký xét tuyển đợt 2: từ ngày 20 tháng 7 năm 2023 đến 17 giờ 00 ngày 23 tháng 7 năm 2023.

– Thời gian công bố xét tuyển đợt 2: ngày 10 tháng 8 năm 2023.

– Thời gian xác nhận nhập học trực tuyến đợt 2: từ ngày 10 tháng 8 năm 2023 đến 17 giờ 00 ngày 11 tháng 8 năm 2023.

Lưu ý: Cha mẹ học sinh không thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên trang tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn và nộp hồ sơ giấy nhập học trực tuyến tại trường theo kết quả công bố trong thời gian quy định thì Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp sẽ hủy kết quả đã phân bổ và xét tuyển.

Zalo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here