Thông báo về việc niêm yết giá Bảo hiểm y tế điều chỉnh từ tháng 7 năm 2023

0
117

Từ ngày 01/07/2023, mức lương cơ sở của người lao động sẽ có sự điều chỉnh, điều này sẽ tác động đến một số chính sách về bảo hiểm y tế. Sang năm 2023, sẽ có những thay đổi nào về BHYT? Dưới đây là 4 thay đổi mới trong chính sách BHYT năm 2023.

1. Tăng mức đóng BHYT năm 2023

Nhìn chung, năm 2023 mức đóng bảo hiểm y tế đối với người tham gia sẽ tăng thêm do ảnh hưởng từ việc tăng của mức lương cơ sở năm 2023 . Cụ thể các nhóm đối tượng tham gia BHYT sẽ chịu mức đóng BHYT mới như sau:

1.1. Tăng mức đóng BHYT tối đa cho người lao động, công chức, viên chức

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7, Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 18, Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức đóng bảo hiểm y tế của cán bộ, công chức, viên chức theo hợp đồng lao động như sau:

Công thức tính mức đóng BHYT năm 2023: Mức đóng BHYT = 1,5% x Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Trong đó, mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở (Theo Khoản 5, Điều 14, Luật BHYT 2008).

Do vậy, từ ngày 01/07/2023, khi lương cơ sở điều chỉnh tăng từ 1,49 triệu đồng lên thành 1,8 triệu đồng thì mức đóng BHYT tối đa sẽ tăng từ 447.000đ/tháng lên thành 540.000đ/tháng.

1.2. Tăng mức đóng BHYT hộ gia đình

Điểm e, Khoản 1, Điều 7, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về mức đóng BHYT hộ gia đình như sau:

Trong năm 2023, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT hộ gia đình từ ngày 01/7/2023 sẽ được điều chỉnh như sau:

1.3. Tăng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên

Khoản 11, Điều 18 và Điểm 4.2, Khoản 4, Điều 17, Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc như sau:

1.4. Tăng mức đóng BHYT hộ nghèo, cận nghèo

Theo quy định tại Khoản 10, Điều 18, Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2019, các thành viên thuộc hộ cận nghèo và hộ nghèo tham gia BHYT với mức đóng như sau:

Mức đóng BHYT = 30% x 4,5% x Mức lương cơ sở tối đa/tháng

Do đó, từ ngày 1/7/2023, khi mức lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT của hộ nghèo và hộ cận nghèo sẽ tăng từ 241.380 đồng/năm lên thành 291.600 đồng/năm.

2. Điều kiện để nghệ sĩ nhân dân được cấp thẻ BHYT miễn phí có thay đổi

Theo quy định tại Khoản 10, Điều 3, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú sẽ được cấp thẻ BHYT nếu thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn lương cơ sở.

Từ 01/07/2023, khi lương cơ sở điều chỉnh tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng thì điều kiện để nghệ sĩ nhân dân được cấp thẻ BHYT miễn phí cũng sẽ thay đổi theo.

Cụ thể: Nghệ sĩ thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 1,8 triệu đồng là sẽ được xét cấp thẻ BHYT miễn phí.

3. Thay đổi về điều kiện được thanh toán 100% BHYT năm 2023

Điểm d, Điểm đ, Khoản 1, Điều 14, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định, điều kiện để người tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí trong khi khám, chữa bệnh đúng tuyến như sau:

Chi phí khám chữa bệnh 1 lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

Người bệnh tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở. Do đó, khi lương cơ sở tăng từ 1/7/2023 thì người bệnh sẽ được thanh toán 100% chi phí BHYT khi khám chữa bệnh đúng tuyến nếu:

Chi phí khám, chữa bệnh 1 lần thấp hơn 270.000 VNĐ (trước đó là 223.500đ)

Người bệnh đóng BHYT 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 10,8 triệu đồng (trước đó là 8,94 triệu đồng).

4. Thay đổi mức thanh toán BHYT trực tiếp từ 2023

Hiện nay, mức thanh toán BHYT trực tiếp được quy định cụ thể tại Điều 30, Nghị định 146/2018/NĐ-CP, xác định dựa trên mức lương cơ sở. Do đó, từ ngày 01/07/2023, khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thanh toán BHYT trực tiếp cũng thay đổi theo. Cụ thể:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here