spot_img

QUÉT MÃ QR THỬ TÀI CÙNG HỘI THI CÔNG DÂN QUẬN 1 VỚI HÀNH TRÌNH VĂN HOÁ TP. HỒ CHÍ MINH NHÉ

Cổng thi trực tuyến bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 10/7 đến 17/7/2024.

CÒN CHẦN CHỪ CHI NHANH TAY THAM GIA HỘI THI CÔNG DÂN QUẬN 1 VỚI HÀNH TRÌNH VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2024, CHỦ ĐỀ “VĂN HÓA GIA ĐÌNH”

THỜI GIAN: Bắt đầu từ 08g00, ngày 10/7 đến hết ngày 17/7/2024. Với thời lượng 15 phút cho 30 câu hỏi trắc nghiệm.

NÔI DUNG: Tìm hiểu nội dung của Chỉ thị 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2045; Chiến lược phát triển gia đình, xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022 – 2030 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

​CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

Quét mã QR hoặc truy cập đường link: https://myaloha.vn/ct/5LB1 để thử tài nhé

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất