spot_img

PHƯỜNG CÔ GIANG HƯỞNG ỨNG CHUỖI HOẠT ĐỘNG  KINH TẾ TUẦN HOÀN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỂN VỮNG

Kinh tế tuần hoàn là gì?

Kinh tế tuần hoàn được hiểu một cách đơn giản là một hệ thống, trong đó các tài nguyên được tận dụng lại hoặc tái sử dụng, các dòng phế liệu được biến thành nguyên liệu đầu vào để tiếp tục sản xuất. Hoạt động này được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng, biến đổi khí hậu, tiến độ công nghệ và nhu cầu ngày càng tăng đối với các nguồn  tài nguyên thiên nhiên có hạn.

Kinh tế tuần hoàn bao gồm 03 nội hàm cơ  bản sau:

Thứ nhất, bảo tồn và phát triển vốn tự nhiên thông qua việc kiểm soát hợp lí các tài nguyên không thể phục hồi và cân đối với các tài nguyên có thể phục hồi, các nguồn năng lượng tái tạo.

Thứ hai, tối ưu hóa lợi tức của tài nguyên bằng cách tuần hoàn các sản phẩm và vật liệu nhiều nhất có thể trong các chu trình kĩ thuật và sinh học

Thứ ba, nâng cao hiệu suất chung của toàn hệ thống bằng cách chỉ rõ và thiết kế các ngoại ứng tiêu cực (thiết kế chất thải, thiết kế ô nhiễm)

Lợi ích của Kinh tế tuần hoàn:

– Đối với quốc gia: Phát triển kinh tế tuần hoàn là thể hiện trách nhiệm của quốc gia trong giải quyết những thách thức toàn cầu do ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, đồng thời nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Kinh tế tuần hoàn giúp tận dụng được nguồn nguyên vật liệu đã qua sử dụng thay vì tiêu tốn chi phí xử lý; giảm thiểu khai thác tài nguyên thiên nhiên, tận dụng tối đa giá trị tài nguyên; hạn chế tối đa chất thải, khí thải ra môi trường

 – Đối với xã hội: Kinh tế tuần hoàn giúp giảm chi phí xã hội trong quản lý, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo ra thị trường mới, cơ hội việc làm mới, nâng cao sức khỏe người dân

– Đối với doanh nghiệp: Kinh tế tuần hoàn góp phần giảm rủi ro về khủng hoảng thừa sản phẩm, khan hiếm tài nguyên; tạo động lực để đầu tư, đổi mới công nghệ, giảm chi phí sản xuất, tăng chuỗi cung ứng…

Với những lợi ích nêu trên của Kinh tế tuần hoàn, ngày 05/7/2024, Ủy ban nhân dân phường Cô Giang đã tổ chức chương trình “thu gom rác thải – để đổi quà” tại 07 Khu phố trên địa bàn phường và được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Kết quả thu được tổng cộng 80kg rác thải (bao gồm chai nhựa, lon nhôm, giấy bìa, giấy vụn, sắt vụn).

Sau khi thu gom rác thải, Ủy ban nhân dân phường Cô Giang sẽ chuyển đến Điểm phế liệu tham gia Chuỗi hoạt động kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững do Ủy ban nhân dân Quận 1 phát động và tổ chức cho người dân tham quan nhà máy Nhựa tái chế Duy Tân (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất