spot_img

KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA “LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC”

Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với nhiều thách thức từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 76 năm ngày lịch sử này, cùng nhìn lại những giá trị và ý nghĩa to lớn của lời kêu gọi trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 1948, trong bối cảnh đất nước đang trong giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, thiếu thốn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm động viên toàn dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, từ sản xuất, học tập đến chiến đấu, xây dựng đời sống văn hóa mới. Lời kêu gọi của Người đã thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần quyết tâm, ý chí kiên cường của toàn dân tộc Việt Nam.

Trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh:

 “Mục đích của thi đua ái quốc là để diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để đem lại hạnh phúc cho dân.”

Phong trào thi đua ái quốc đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một phong trào sâu rộng, toàn dân, toàn diện. Các phong trào như “diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”, “phong trào ba sẵn sàng”, “phong trào ba đảm đang”… Đã trở thành những phong trào tiêu biểu, gắn liền với những chiến công, thành tựu to lớn trong kháng chiến và xây dựng đất nước.

Những tấm gương sáng ngời về lao động sáng tạo, chiến đấu anh dũng, cống hiến hết mình cho tổ quốc đã xuất hiện khắp nơi, từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị đến nông thôn. Phong trào thi đua ái quốc đã thực sự trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Ngày nay, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Trong bối cảnh ấy, tinh thần thi đua ái quốc vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động hàng năm vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng.

Nhìn lại chặng đường 76 năm qua, chúng ta càng thêm tự hào về những thành tựu đạt được và ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi người dân, mỗi cơ quan, đơn vị đều cần phát huy tinh thần thi đua ái quốc, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Kỷ niệm 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” là dịp để chúng ta khẳng định giá trị trường tồn của lời kêu gọi ấy. Mỗi người dân Việt Nam, bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong công việc và cuộc sống hàng ngày, hãy tiếp tục phát huy tinh thần thi đua ái quốc, góp phần xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển, giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất