spot_img

CHỦ TỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH YÊU CẦU XỬ LÝ NGHIÊM CÁN BỘ CỬA QUYỀN, THAM NHŨNG

Những cán bộ, công chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công vụ ở TP.HCM sẽ bị xử lý nghiêm.

Ngày 5.7, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có văn bản yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các sở ngành, quận huyện, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc.

Trọng tâm được Chủ tịch TP.HCM đưa ra là tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 04 của Thủ tướng có hiệu quả, đảm bảo tháo gỡ các vấn đề trong giải quyết thủ tục hành chính, không gây mất niềm tin của người dân.

Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện đạo đức, văn hóa giao tiếp trong thi hành công vụ; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí.

Các cơ quan, đơn vị lơ là công việc, thiếu giám sát giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ bị xử lý.

Về việc tuyên truyền, người đứng đầu TP.HCM lưu ý cần tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động thanh tra, kiểm tra công vụ, công khai kết quả thanh tra, kiểm tra công vụ, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Thủ tướng.

Trong đó, quan tâm và kịp thời biểu dương hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích trong hoạt động công vụ, những cá nhân dám nghĩ, dám làm, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Đồng thời, xử lý nghiêm hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Chủ tịch TP.HCM cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm những công việc còn tồn đọng, kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý các tình huống phát sinh không để công việc chậm trễ, trì trệ.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải liên đới chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM khi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định của thành phố về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

☎️ Ủy ban nhân dân phường Cô Giang công khai số điện thoại liên hệ của lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường nhằm đảm bảo giải quyết kịp thời các vấn đề trong giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân, không gây mất niềm tin trong Nhân dân:

HOTLINE: (028)3837.4761

👉 Đường link danh bạ lãnh đạo UBND phường Cô Giang: http://dvctt.phuongcogiang.gov.vn/danhba.aspx

Đính kèm Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo 👇

https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2024/02/04-ttg.signed.pdf

Nguồn: Báo Thanh niên./.

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết mới nhất