Xây dựng Chi bộ và các tổ chức đoàn thể Trường Mầm non Cô Giang trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo trong Đảng viên, giáo viên.

1881

Ngày 06/03, Chi bộ Trường Mầm non Cô Giang đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2023. Tham dự Hội nghị Đồng chí Lê Thu Huyền, Bí thư Đảng ủy phường và đồng chí Huỳnh Minh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Chi bộ Trường Mầm non Cô Giang thuộc Đảng bộ phường Cô Giang, Quận 1. Chi bộ gồm 14 đảng viên. Nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo vừa nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, kỹ năng sống cho trẻ vừa thực hiện tốt các phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực, nâng cao hiệu quả trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, tham gia tốt các phong trào do ngành Giáo dục và địa phương phát động. Trường Mầm non Cô Giang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường về vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình để từ đó chủ động trong công việc. Quán triệt các nội qui, qui định, các văn bản của ngành. 100% đội ngũ đều có tư tưởng vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và tham gia học nghị quyết đầy đủ, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chi bộ đúng theo qui định, triển khai các kế hoạch của Đảng uỷ Phường Cô Giang về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ đã làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Trường Mầm Non Cô Giang đề ra nhiệm vụ chung cho nhiệm kỳ 2020 – 2025:
Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;
Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển Đảng viên trong trường học”.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Thực hiện chủ đề năm học “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”. Thực hiện chỉ thị của ngành về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu trong nhiệm kỳ, giữ vững Trường Mầm non Cô Giang đạt chuẩn chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.

Đại hội đã bầu đồng chí Phạm Thị Luật, Hiệu trưởng nhà trường giữ nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Cô Giang nhiệm kỳ 2020 – 2023 và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ phường Cô Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.