UBND Phường Cô Giang tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến đến người dân

367

Nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3, 4 và những tiện ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ngày 16/07/2019, UBND Phường Cô Giang tổ chức tuyên truyền đến cán bộ công chức, đoàn viên thanh niên cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn phường về Dịch vụ công trực tuyến. Tham dự buổi tuyên truyền có đại diện lãnh đạo UBND phường, các ban ngành đoàn thể phường, nhân dân trên địa bàn phường. Báo cáo viên của buổi tuyên truyền là Bà Hồ Thị Quyên – Trưởng phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính – Văn phòng UBND TP.HCM.

Hiện tại, Ủy ban nhân dân phường Cô Giang đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 3 thủ tục trích lục bản sao giấy khai sinh, trích lục bản sao giấy khai tử và trích lục bản sao giấy chứng nhận kết hôn. Người dân tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến có thể tiết kiệm thời gian đi lại và thuận tiện trong việc giải quyết công việc.

Nhằm thuận tiện cho việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nắm bắt thông tin, các hoạt động của phường được thường xuyên hơn, người dân có thể truy cập vào trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân phường Cô Giang: www.phuongcogiang.gov.vn  hoặc www.dvctt.phuongcogiang.gov.vn.