UBND phường Cô Giang triển khai hoạt động sao y, chứng thực ngoài giờ hành chính

551

Trong năm 2018, trang thông tin điện tử của UBND phường Cô Giang: phuongcogiang.gov.vn được đưa vào hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tra cứu thông tin; tuyên truyền, vận động người dân tham gia các hoạt động tại địa phương cũng như thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch như: trích lục giấy khai sinh, khai tử, kết hôn.

Tuy nhiên đến nay tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến này không cao; nguyên nhân là do một phần người dân chưa được biết đến loại dịch vụ này hoặc số người biết đến lại không thành thạo các thao tác thực hiện ảnh hưởng đến chất lượng cải cách hành chính. Bên cạnh việc thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền gián tiếp như phát tờ quảng cáo, áp – phích tại địa bàn dân cư; UBND phường còn trực tiếp hướng dẫn người dân thao tác trên hệ thống trực tuyến khi người dân đến làm thủ tục hành chính sau khi cán bộ tiếp nhận xử lý và trả hồ sơ cho người dân.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2019 với khẩu hiệu “Tích cực – Đổi mới – Sáng tạo”, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai các giải pháp cụ thể, mô hình hay, thiết thực, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. UBND phường Cô Giang đã trang bị, lắp đặt màn hình tra cứu Thông tin cho người dân khi đến cơ quan thực hiện các thủ tục hành chính.

 

 

 

 

 

 

 

Bắt đầu từ ngày 01/7/2019, UBND phường Cô Giang triển khai thực hiện sao y, chứng thực ngoài giờ hành chính, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần và Bộ phận sao y, chứng thực vẫn hoạt động bình thường vào các ngày nghỉ lễ trong năm (đối với ngày nghỉ lễ rơi vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6).