Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn phường Cô Giang

79

Sáng ngày 24/4/2021 Đoàn phường Cô Giang tiến hành tổ chức ra quân tuyên truyền về  bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn phường Cô Giang.

Đoàn viên, Hội viên đã phát tờ bướm và sổ tay để tìm hiểu về công tác bầu cử, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; những vấn đề chung về bầu cử, về cử tri, danh sách cử tri, ngày bầu cử, nguyên tắc, trình tự  bỏ phiếu; ý nghĩa của cuộc bầu cử; các quy định pháp luật về bầu cử; một số thông tin cơ bản về cuộc bầu cử và các quy trình thực hiện bầu cử, nơi niêm yết danh sách bầu cử, các địa điểm bỏ phiếu,… cho người dân, người lao động, các cở sở kinh doanh, buôn bán, học sinh, sinh viên trên địa bàn phường. Nhằm giúp người dân hiểu và thực hiện đúng theo quy định về bầu cử.

Song song đó, Đoàn viên, Hội viên cũng không quên tuyên truyền và nhắc nhở người dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như thông điệp 5K trong thời điểm hiện nay.

Từ nay cho đến thời điểm diễn ra bầu cử, Đoàn phường Cô Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm giúp người dân nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm công dân đối với hoạt động chính trị quan trọng này của đất nước./.