UBND phường Cô Giang tuyên truyền luật an ninh mạng 2018 và phòng, chống tội phạm qua mạng

66

Nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Ngày 17/06/2019, UBND Phường Cô Giang tổ chức tuyên truyền đến cán bộ công chức, đoàn viên thanh niên cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn phường các quy định về Luật An ninh mạng và phòng chống tội phạm qua mạng. Tham dự buổi tuyên truyền có đại diện lãnh đạo UBND phường, các ban ngành đoàn thể phường nhân dân trên địa bàn phường. Báo cáo viên của buổi tuyên truyền là Đại tá Nguyễn Văn Của – Phó chủ nhiệm Chính trị – Bộ tư lệnh TP.HCM.