Thông báo về việc vận động người dân tham gia và hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 trên địa bàn phường Cô Giang, Quận 1

20