Thông báo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn phường Cô Giang năm 2021

110