THÔNG BÁO VỀ MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG

0
22

Căn cứ Thông báo số 587/TB-VP ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1 về mức thu phí thẩm định Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Zalo
Zalo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here