Thông báo v/v nhân viên Bưu điện TP.HCM đến xác minh, cập nhật thông tin người hưởng lương hưu và các chế độ BHXH

276