Thông báo thực hiện vệ sinh công cộng phục vụ Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn phường Cô Giang năm 2021

28