Thông báo các công trình đang xây dựng tại khu phố 4, phường Cô Giang, quận 1

16