Thông báo các công trình đang xây dựng tại khu phố 3, phường Cô Giang, quận 1

8