Thăm các cơ sở tôn giáo nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021

7

Ngày 05/02/2021, Đảng ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị xã hội phường Cô Giang do đ/c Lê Thu Huyền – Bí thư Đảng ủy phường đã đến thăm các cơ sở tôn giáo trên địa bàn Phường Cô Giang nhân dịp Tết Cổ truyền Tân Sửu 2021.

Thay mặt đoàn đồng chí Lê Thu Huyền gửi lời thăm đến các cơ sở tôn giáo; đồng thời hoan nghênh và cảm ơn những đóng góp của của các cơ sở tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc và đồng bào theo đạo trong các phong trào thi đua trên địa bàn phường và trong dịp này đồng chí Lê Thu Huyền cũng đã thông tin thêm về tình hình phòng chống dịch Covid – 19 gây ra và mong muốn các cơ sở tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc cùng với Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể vận động nhân dân đồng bào có đạo cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh như: yêu cầu nhân dân và đồng bào có đạo khi tham gia lễ hội phải đeo khẩu trang, vận động các cơ sở tôn giáo hạn chế tổ chức lễ hội tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh.

Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn các cơ sở tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc tiếp tục cùng với Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể vận động nhân dân đồng bào có đạo tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện an sinh xã hội có nhiều đóng góp vào thành tựu chung của phường và sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc./.