QUY TRÌNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

84

🌻Hưởng ứng Ngày hội toàn dân – Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Cô Giang triển khai thực hiện clip hướng dẫn cử tri trên địa bàn phường biết rõ các bước tiến hành bỏ phiếu bầu cử nhằm lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026!
🌻Clip gồm hai nội dung chính:
✔ Hướng dẫn cử tri thực hiện khai báo y tế và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau Bầu cử.
✔ Hướng dẫn quy trình bỏ phiếu bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026
🌻Mỗi lá phiếu là một niềm tin để cử tri gửi gắm, thực hiện quyền làm chủ của mình đối với đất nước. Hãy tuân thủ nguyên tắc 5K và thực hiện quyền bầu cử!
🇻🇳 BẦU CỬ LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI CÔNG DÂN 🇻🇳