PHƯỜNG CÔ GIANG TỔ CHỨC MẠN ĐÀM ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2021-2026

100

Ngày 16/5/2021, phường Cô Giang tổ chức mạn đàm ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham dự của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên phường và nhân dân 5 khu phố, 66 tổ dân phố.