NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NHIỆM KỲ 2021-2026

41

Ngày 13/4/2021, phường Cô Giang thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri tại địa điểm như sau:
👉 Khu phố 1: số 57 Đề Thám
👉 Khu phố 2: số 59 Đề Thám
👉 Khu phố 3: trụ sở khu phố 3 (hẻm 342 Võ Văn Kiệt)
👉 Khu phố 4: số 169 Cô Bắc
👉 Khu phố 5: Số 69 -71 Hồ Hảo Hớn
🏣Tất cả các khu vực bỏ phiếu: trụ sở Uỷ ban nhân dân phường Cô Giang số 59 Hồ Hảo Hớn
✍️Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu cử tri phát hiện có sai sót trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết (13/4 – 13/5/2021) cử tri có quyền góp ý, khiếu nại trực tiếp đến người trực tại các điểm niêm yết hoặc liên hệ Trụ sở UBND phường Cô Giang 59 Hồ Hảo Hớn để được hướng dẫn.
——————————————
✅ Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ những trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri (quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).
✅ Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú. Cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng, cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân.
✅ Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì đến UBND cấp xã xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được ghi tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú) hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện (nếu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú).
✅ Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.