Một kg rác thải nhựa đổi một kg gạo

34

Sáng ngày 02/10, Ủy Ban MTTQ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Phường Cô Giang tiếp tục phát động và tổ chức hoạt động “Mỗi ký rác thải nhựa, đổi một ký gạo”. Chương trình nhằm hạn chế rác thải nhựa, đồng thời giúp người dân có ý thức hơn về bảo vệ môi trường, tạo ý thức phân loại rác tại nguồn, cũng như hỗ trợ lương thực cho người nghèo, 1 kg rác thải nhựa sẽ đổi được 1 kg gạo. Số rác thải nhựa sau đó được tập hợp và giao nộp cho đơn vị chuyên trách để tái chế, xử lý đúng cách. Chương trình nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân 05 khu phố, ngay trong buổi sáng, ban tổ chức đã nhận về 40 ký rác thải nhựa đổi lấy 40 ký gạo.