KH phát động phong trào thi đua 110 ngày chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2021 – 2026; kế hoạch tiếp tục thực hiện và giữ vững danh hiệu “Phường sạch”; “Phường sách và xanh” trên địa bàn phường Cô Giang, quận 1 năm 2021

16

KH 44