Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật tổ chức chính quyền địa phương”

99

Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáp dục pháp luật, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Cô Giang. Đồng thời triển khai các hoạt động hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ủy ban nhân dân phường Cô Giang phát động Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật tổ chức chính quyền địa phương” do Ủy ban nhân dân Quận 1 và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 tổ chức trực tuyến trên website: http://luatbaucu.quan1hcm.gov.vn/

– Thời gian diễn ra hội thi từ 0h00 ngày 16/04/2021 đến 17h00 ngày 06/05/2021.
– Mỗi thí sinh được tham gia làm bài thi 01 lần.
– Số điện thoại khi đăng ký dự thi là duy nhất.
– Sau khi đăng ký, thí sinh tiếp tục làm bài thi. Nếu nhấn nút “Thoát”, xem như số điện thoại đã đăng ký dự thi.
– Bài thi gồm 20 câu trắc nghiệm và 1 câu hỏi dự đoán.
– Mỗi câu 05 điểm (chỉ tính điểm cho các câu trắc nghiệm).
– Thời gian làm bài thi là 15 phút (tương đương 900 giây).
– Hệ thống tự động đếm ngược thời gian làm bài thi. Khi thời gian làm bài thi còn 0 giây, hệ thống tự động gửi bài thi của thí sinh.
– Thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời của câu hỏi.
– Mỗi thí sinh sẽ có bộ câu hỏi trắc nghiệm khác nhau trong mỗi lần làm bài thi.