HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 98/2023/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN TP.HCM

0
23

Ngày 15/7/2023, Đảng ủy phường Cô Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2003/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo: Huỳnh Minh Thắng, Phó Bí thư đảng ủy, Trưởng Khối vận; Trần Trọng Nghĩa, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Phạm Văn Thêm, ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường; Huỳnh Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch UBND phường; Huỳnh Thanh Nhung, ĐUV, Chủ tịch UBMTTQVN phường; Lâm Văn Trí, ĐUV, Trưởng Công an phường cùng các đảng viên đang sinh hoạt tại 12 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Cô Giang và cán bộ công chức, người lao động là công đoàn viên cơ quan UBND phường Cô Giang.

Các văn bản triển khai tại Hội nghị:

Nghị quyết số 98/2003/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 850/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy Tp.HCM về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tp.HCM về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch số 586/KH-HĐND của Hội đồng nhân dân Tp.HCM về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 2856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tp.HCM về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, Chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy và Nghị quyết 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here