Điều chỉnh thời gian hoạt động hệ thống đèn chiếu sáng đô thị trên địa bàn Quận 1

35