Danh sách ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 – Đơn vị bầu cử số 4

93

ĐỖ HỮU CƯỜNG_HDND QUÁCH THANH HƯNG_HDND TRƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG _HDND HOÀNG THỊ TỐ NGA_HDND NGUYỄN THÀNH PHONG_HDND