DANH SÁCH TIÊM VẮC-XIN MŨI 2 NGÀY 12/9/2021

842

VACCINE MODERNA

Địa điểm: 31 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, Quận 1

Thời gian: Sáng: từ 08g00; Chiều: từ 13g30

VACCINE VERO CELL

Địa điểm: 116 Cô Giang, phường Cô Giang, Quận 1

Thời gian: Sáng: từ 8g00; Chiều từ: 13g30

12.9 – DS MODERNA MŨI 2 12.9 – DS VERO CELL MŨI 2