DANH SÁCH TIÊM VẮC-XIN COVID-19 TRÊN 65 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NGÀY 12/8/2021

523

Thời gian tiêm vắc xin: 14g00 ngày 12/8/2021

Địa điểm tiêm vắc xin: Bệnh viện Quận 1, số 338 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, quận 1

Lưu ý: Khi đi mang theo CMND/CCCD và sổ khám bệnh (nếu có)

CHIỀU 12.8 – DS TIÊM TRÊN 65 TUỔI TẠI BV