DANH SÁCH TIÊM VẮC XIN COVID-19 NGÀY 13/8/2021

1344

Địa điểm: Trường tiểu học Lương Thế Vinh, số 116 Cô Giang, phường Cô Giang, Quận 1

SÁNG 13.8 – DS TIÊM 116CG

CHIỀU 13.8 – DS TIÊM 116CG