Đăng ký hồ sơ nhập học lớp 1 năm học 2021 – 2021 trường Tiểu học Lương Thế Vinh

265

https://forms.gle/GNkf7Wo1pE8WNyVE8

Lưu ý: chỉ thực hiện đối với các trường hợp được phân tuyến vào trường Tiểu học Lương Thế Vinh – 116 Cô Giang, P.Cô Giang, quận 1