CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19”

28

Nhằm Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021, Ủy ban MTTQVN phường, Đoàn TNCS HCM phường và Hội Phụ nữ Việt Nam phường Cô Giang tổ chức Hội thi trực tuyến “tìm hiểu về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát huy được vai trò, trách nhiệm của người dân trong việc chung tay phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phường Cô Giang.
Người dân tham gia Hội thi, truy cập vào đường link:
https://extendedforms.io/form/94e31507-c868-41ad-9dc1-ca54d5d5adac/login
Mong rằng Hội thi sẽ mang lại những kiến thức bổ ích và giúp người dân bổ sung thêm kiến thức cũng như nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19