ĐỖ HỮU CƯỜNG_HDND QUÁCH THANH HƯNG_HDND TRƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG _HDND HOÀNG THỊ TỐ NGA_HDND NGUYỄN THÀNH PHONG_HDND
ĐỖ ĐỨC HIỂN NGUYỄN THỊ HIỆP HỨA QUỐC HƯNG NGUYỄN SỸ QUANG TRẦN KIM YẾN
Ngày 13/4/2021, phường Cô Giang thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri tại địa điểm như sau: 👉 Khu phố 1: số 57 Đề Thám 👉 Khu phố 2: số 59 Đề Thám 👉 Khu phố 3: trụ sở khu phố 3...