LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI CHO THANH NIÊN TRÚNG TUYỂN...

Hôm nay, ngày 02/03/2021 tại Ủy ban nhân dân phường Cô Giang, Đoàn phường Cô Giang tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới...

TỔ CHỨC HỌP MẶT THANH NIÊN TRÚNG TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN...

Ngày 02/3/2021, Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các...