Phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt...

Việc thực hành phân loại rác thải đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý chất, góp phần giảm thiểu nguy cơ...

Tuyên truyền trong lĩnh vực trật tự xây dựng

Việc chấn chỉnh trật tự xây dựng đang được các cấp, các ngành tăng cường thực hiện. Để việc thực hiện được tiến hành...

Thực hiện Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ ngày...

Theo Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TPHCM của...

Tuyên truyền thực hiện trật tự kỷ cương đô thị

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 1, Ủy ban nhân dân phường Cô Giang  thường xuyên thực hiện công...

Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ...

Ngày 13/7/2019, Ủy ban nhân dân phường Cô Giang đã phối hợp với cảnh sát PCCC Công an Quận 1 tổ chức tập huấn...