Thời gian: Sáng từ 8g00; Chiều từ 13g30 Địa điểm: 01 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, Quận 1 Lưu ý: vui lòng mang theo CMND/CCCD, giấy xác nhận tiêm vắc xin mũi 1 thuốc AstraZeneca, sổ theo dõi sức...
Thời gian: Sáng: từ 8g00, Chiều: từ 13g30 ngày 13/9/2021 Địa điểm: Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, 116 Cô Giang, phường Cô Giang, Quận 1 Lưu ý: phải có tin nhắn mời đi tiêm và có tên theo danh sách...
Thời gian: Sáng: từ 8g00, Chiều: từ 13g30 ngày 13/9/2021 Địa điểm: Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, 116 Cô Giang, phường Cô Giang, Quận 1 Lưu ý: phải có tin nhắn mời đi tiêm và có tên theo danh sách...
Thời gian: từ 8g00 Địa điểm: BỆNH VIỆN QUẬN 1 - 338 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, Quận 1 Lưu ý: người dân phải có tin nhắn mời đi tiêm và có tên theo danh sách, vui lòng mang theo...
VACCINE MODERNA Địa điểm: 31 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, Quận 1 Thời gian: Sáng: từ 08g00; Chiều: từ 13g30 VACCINE VERO CELL Địa điểm: 116 Cô Giang, phường Cô Giang, Quận 1 Thời gian: Sáng: từ 8g00; Chiều từ: 13g30 12.9 - DS...
VACCINE MODERNA Địa điểm: 31 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, Quận 1 Thời gian: Sáng: từ 08g00; Chiều: từ 13g30 VACCINE VERO CELL Địa điểm: 116 Cô Giang, phường Cô Giang, Quận 1 Thời gian: Chiều từ: 13g30 11.9 - DS MODERNA MŨI 2...
VACCINE MODERNA Địa điểm: 31 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, Quận 1 Thời gian: Sáng: từ 08g00; Chiều: từ 13g30 VACCINE VERO CELL Địa điểm: 116 Cô Giang, phường Cô Giang, Quận 1 Thời gian: Chiều từ: 13g30 10.9 -...
VACCINE MODERNA Địa điểm: 31 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, Quận 1 Thời gian: Sáng: từ 08g00; Chiều: từ 13g30 VACCINE VERO CELL Địa điểm: 116 Cô Giang, phường Cô Giang, Quận 1 Thời gian: Chiều từ: 13g30 Lưu ý: người dân đi tiêm...
https://forms.gle/GNkf7Wo1pE8WNyVE8 Lưu ý: chỉ thực hiện đối với các trường hợp được phân tuyến vào trường Tiểu học Lương Thế Vinh - 116 Cô Giang, P.Cô Giang, quận 1