Nhằm chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021). Đoàn phường Cô Giang thực...
Ngày 25/12/2020, Đảng ủy phường Cô Giang tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thông tin...
Ngày 21/12/2020, Đảng ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cô Giang do ông Lê Thanh Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch...