Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất

NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC...

Ngày 13/4/2021, phường Cô Giang thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri tại địa điểm như sau: 👉 Khu phố 1: số 57 Đề...