Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất

Thực hiện nội dung Thông báo số 314/TB – UBND ngày 22/10/2018 của UBND Quận 1 về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 1. UBND Phường Cô Giang thông báo...