Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và...

Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng...

Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu...

Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáp dục pháp luật, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng...

Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và...

Sáng ngày 24/4/2021 Đoàn phường Cô Giang tiến hành tổ chức ra quân tuyên truyền về  bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV...

Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ...

Ngày 13/7/2019, Ủy ban nhân dân phường Cô Giang đã phối hợp với cảnh sát PCCC Công an Quận 1 tổ chức tập huấn...

UBND Phường Cô Giang tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến...

Nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3, 4 và những tiện ích...