Ngày pháp luật được tổ chức trước hết là tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về pháp luật trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và...
Ngày 5/11/2019, Đảng ủy phường Cô Giang tổ chức họp mặt Kỷ niệm 102 năm Cách mạng tháng mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2019) và Lễ Trao Huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2019. Tham dự có đồng...
Cổng thông tin tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức (viết tắt là Cổng thông tin 1022) đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 11/01/2019. Cổng thông...
Nhằm phổ biến, bồi dưỡng những quan điểm, đường lối quốc phòng và an ninh, về chiến lược kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước....