Quy trình xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi...

QT XN ĐK KH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến : “Đăng...

Gửi hệ thống thang bảng lương - Thỏa ước lao động tập thể :  Đăng ký nội quy lao động : 

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, NGÂN SÁCH, THUẾ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM, NGÂN SÁCH, THUẾ Xem trực tiếp và Tải File: 15. VSATTP, NS,...

LĨNH VỰC TRẺ EM

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TRẺ EM (theo QĐ 847/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2017) của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và...

NGƯỜI CÓ CÔNG

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG: Xem trực tiếp và Tải File: 13.NGƯỜI CÓ CÔNG

GIÁO DỤC VÀ PBGDPL

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÔN GIÁO, DÂN TỘC     Xem trực tiếp và Tải File: 12. giáo dục và PBGDPL

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC HỘ TỊCH  Tải File: 10. LĨNH VỰC HỘ TỊCH

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHỨNG THỰC (QĐ 2103/QĐ-UBND ngày 28/4/2018) Xem trực tiếp và  Tải File: 9. LV CHỨNG THỰC

KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ HÒA GIẢI CƠ SỞ

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ HÒA GIẢI CƠ SỞ Xem trực tiếp và  Tải File: 8. KHIẾU NẠI, TC