Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và...

Sáng ngày 24/4/2021 Đoàn phường Cô Giang tiến hành tổ chức ra quân tuyên truyền về  bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV...

Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Bầu cử đại biểu...

Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáp dục pháp luật, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG TRA CỨU BHXH – VSSID

PL1_Huongdan_caidat_dangky_tk_sudung_VSSID_29-03-2021